Hvorfor stillede jeg op til Folketinget?

Folketinget sætter rammerne for vore liv og dagligdag og vores muligheder for udfoldelse. Det er en meget stor og meget vigtig opgave. Den vil jeg gerne være med til at løfte, og jeg vil gerne bidrage med min indsigt og erfaring.
 
Jeg mener, at der er brug for flere folketingsmedlemmer med en bred erfaring fra vores samfund.
 
Derfor vil jeg gerne repræsentere de konservative vælgere i Folketinget.
 

Hvorfor er jeg konservativ ?

Jeg er konservativ, fordi jeg tror på de værdier, som konservatismen bygger på. De vigtigeste for mig er:
 
- Personlig frihed, økonomisk, religiøst, adfærdsmæssigt
- Ligeværd mellem mennesker
- At tage ansvar for og vare på de svage 
- Tage afsæt i hvor vi er - have en pragmatisk tilgang til løsninger 
- Bygge på det, der er skabt - have respekt for de, der gik foran os, og de værdier, de skabte
- Evolution frem for revolution
- Respekt for lov og ret - det er demokratiets byggesten
- Respekt for vores natur og vore ressourcer 
- Ansvaret overfor de generationer, der følger efter års - det vi kalder generationskontrakten og den grønne profil.
 
De værdier er pejlemærker for mig i det politiske arbejde og dermed også for, hvad jeg mener i de konkrete sager. F.eks. ønsker jeg ikke, at vi skal til at sortere folk ved grænsen alt efter hvor fra de kommer, da det er i mod min holdning om vi er ligeværdige som mennesker. Men vi må gerne stille krav til dem der kommer hertil, bare det er ens krav.
 
Et andet eksempel er religionsfrihed. Tror vi på det, så må vi også respektere andre trosretninger og adfærd, men det er ikke det samme som vi skal indrette os efter dem. Den personlige frihed strækker ikke til, at man kan påtvinge andre sine holdninger og valg.
 
 

Hvem er jeg ?

Selvstændig, se PIHL - TASK FORCE MANAGEMENT. Speciale:  Forretningsudvikling, afsætning  og ledelse. 

Uddannet HD A fra CBS, MBA fra Henley UK, Politiuddannet.

40 års erhvervserfaring fra både offentlig (7 år) som semioffentlig (19 år) og privat sektor (14 år)
 

Gift, 2 voksne børn, bor på ydre Østerbro.

Bred erfaring med frivilligt idrætsarbejde blandt andet som stifter af motionsklubben JOG 80.

Hvad er jeg ellers for en ?  Ja ved siden af mit arbejde, så du kan løbe på mig ude på landevejen på racercyklen, til historisk bilvæddeløb, i garagen hvor jeg ordner min gamle mc,  i sofaen med en bog eller en guitar, på et kunstmuseum, til en koncert både klassisk og rock,  ude i skov, på strand og ved kyst.

 

Mine holdninger i overskrifter

Erhverv

Danmark skal være et produktionsland - Fordi det er forudsætningen for et bredt arbejdsmarked og et videnssamfund. Viden skal have en forankring for at have værdi. Derfor skal det være attraktivt at drive virksomhed i Danmark.

Skat

Det samlede skattetryk skal ned - Fordi det giver øgede investeringer, øger konkurrenceevnen, skaber flere arbejdspladser, giver mere velfærd og øger den personlig frihed. Boligbeskatningen skal ned. Det er ikke rimeligt at der opkræves skatter uden et indtægtsgrundlag.

Offentlig sektor
Den offentlige sektor skal rammestyres - ansvaret for hvordan arbejdet udføres skal tilbage til dem, der har forstand på det. Det er lægerne, sygeplejeskerne, politifolkene, lærerne, socialmedarbejderne, de militæransatte. Politikkerne skal nøjes med at sætte rammer og mål, ikke fastlægge normer for hvordan arbejdet udføres.
 
Sikkerhed, fred og orden

- Borgenes retssikkerhed skal respekteres - Nej til omvendte bevisbyrder, upersonligt ansvar. Kun politiet skal have politimæssige beføjelser.

- Vi skal have et politi, der kan matche forbryderne, men vi skal ikke have en politistat.

- Vi skal have et militær, som kan løfte opgave at forsvare Danmark sammen med vore allierede, og som kan indgå i de konfliker, som Danmark er en del af.

- De, der kan selv, skal selv og have lov til det. Myndighederne skal ikke blande sig i folks dagligdag eller lovlige adfærd.

Uddannelse

Det skal være let at få adgang til god uddannelse - Fordi vi har brug for ny viden hele livet. Stopprøver frem for regide karakterkrav.

Vores fælles ansvar

Frivilligt arbejde skal styrkes - Fordi idræt, socialt, og politisk arbejde er krumtappen i  fællesskabet.
   
Børn, langtidssyge og psykisk syges tarv skal prioriteres.
     

Vi skal passe på vores natur - Det skylder vi naturen og vores børn.


Aktuelt:

Hvem er de rigtige mennesker - Venstre?


I et digt har Benny Andersen beskrevet, hvordan Gud skabte menneskene. Da de ikke lå lige længe til tørre i solen, fik de
forskellige kulører. De fleste er vel efterhånden enige om, at det ydre ikke siger så meget om det indre. Det er generelt accepteret, at man kan være et godt menneske uanset hudfarve, og uanset hvor man kommer fra. Men når debatten handler om indvandring og religion, så trives fordommene ved alles Guder i bedste velgående. Man prøver i alle lejre at påtvinge andre sin tro, sæder og skikke.


Og princippet om bager for smed bruges flittigt, når hele verdensreligioner snæversynet lægges til had på grund nogle få tåber, der udfører terror, kriminalitet, fastholder andre i analfabetisme, skaber parallelsamfund og bedriver kvindeundertrykkelse med deres religion som undskyldning.

Selvfølgelig skal vores samfund ikke skal give plads til den slags, bare fordi fællesnævneren på deltagerne viser sig at være en eller anden religion. Det er godt, at der tages hul på debatten om, hvordan vi skaber rammerne for adgangen til vores samfund, uden det kan ødelægges indefra. Men mener Danmarks liberale parti virkelig, at vi skal have 1 og 2 rang mennesker og sindelagssortere ?  Jeg siger Nej tak !

Køber vi den logik ender vi med at tillade intolerance af frygt for ikke at være tolerante nok. 

 

Kontakt

sorenmichaelpihl.dk

45 29398939

© 2014 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode