Det sker og er sket:

16.6: Vi ses på Grønjordskollegiet til debat om uddannelsespolitik med start kl. 1900.

13.6: Vi ses ved Spinderiet i Valby sammen med de øvrige partier fra kl. 10.

11.6: Vi ses i Chr. Havns beboerhus kl. 20 i Dronningensgade 34 til debat om trafikpolitik.

8.6: TV Kbh laver indlæg om min valgkamp.

6.6: Vi ses på Tingstedet i Valby sammen med de øvrige partier fra kl. 10.

5.6: Grundlovsmøde på Kastellet fra kl. 14. Jeg holdt en kort tale.

4.6: Vi deltog i debatmøde på Cafe Blue Ravnsborggade 17, privatisering, salg af statslige virksomheder var emnet

3.6 Vi omdelte på ydre Østrebro fra kl. 0830 og på Amager

2.6: Jeg deltog i debatmøde om sundhed på Metropol i Siggurdsgade. Se reflektion på på Facebook. Det var Alternativet der arrangerede. Tak fordi jeg måtte være med.

2.6: Vi omdelte materiale ved Chr. Havn Metrostation fra ca 0800

1.6: Vi omdelte på Svanemøllen kl. 0700 og vi blev mange, S, SF, Enhedslisten var der også. 

30.5: Vi omdelte på Amager på Bryggen ved Kulturhuset kl. 14 og i villakvartererne om eftermiddagen

29.5 Omdeling på Tingstedet i Valby, hvor også Venstre var. Indlæg om politi udarbejdet og sendt til redaktionerne på baggrund af prioriteringen af cykelreflekser og ringeklokker, mens 9 ud af 10 indbrud ikke opklares osv.

28.5: Omdeling på Ø og kontakt til foreninger med henblik på debatter. De sidste plakatter kom op.

27.5 Så blev valget udskrevet - vi smed hvad vi havde i hænderne og sprang op i lygtepælene. Tak til holdet og KU for indsatsen.

26.5 Panelmøde i Studenterhuset sammen med flere andre partier, dog var jeg den eneste borgerlige, da jeg ikke ser DF som et borgerligt parti. IBIS havde inviteret og emnet var hvordan man bedst for skabt forudsætning for at verdens fattigeste hjælpes til selvhjælp og hvordan finansieringen gribes an. Mødet var godt tilrettelagt og involverede salen på en god måde. Konklusionen var at selvom Danmark på området kan ses som et foregangsland, så skal der helt andre kræfter til, hvis det skal nytte. Kort sagt FN, OECD og andre fora skal aktiveres. Og jo før jo bedre. Tak til IBIS for initiativet og på gensyn en anden god gang.

21.5 Panelmøde på Universitetet om flygtninge sammen med repræsentanter for andre partier dog ikke S. En godt styret debat, som viste med al tydelighed at det ikke er et område, hvor de lette løsninger og simple logikker kommer ret langt. De mange ulykkelige mennesker der flygter fra krig og had kan vi ikke redde alene og måske ikke engang sammen med vore partnere i EU. Men mon ikke vi kan række lidt flere end hånd, helt som vi gerne så det, hvis det var os.

19.5 Møde på Rådhuset i Repræsentantskabet. Ros til vores bestyrelse for at prøve nyt !

13.5 Møde i partiet, hvor vi vendte hvilke politiske emner vi ønskede at forelægge på landsmødet. En lille 5 mands gruppe er vi, som arbejder med et oplæg om at komme tilbage til rødderne med en moderne udgave af Gud, Konge og Fædreland. Der skal jo være lidt facon over det, ikke ?

3.5 mfl: Valby og Amager er blevet bearbejdet med materiale dels om mig personligt og dels partimateriale i forbindelse med Stop kampagnen. Frederiksberg har også fået en dag sammen med Colette Brix fra Venstre. Tak for godt selskab til hjælpere og til Colette.


18.4. fra 0800 til ca. 1300. Vi besøger Julemærkehjemmet i Ølsted og hører om børnenes hverdag og hvordan man giver dem et skub fremad i livet. Vi kører fra København ca. 08 og er hjemme igen ca. 13. Tilmeldning til mig på 29398939

16.4 kl 1900 til 2000 Vil du være med til dør til dør arbejde ? Vi mødes ved Damhuskroen og omdeler materiale i Valbyområdet. Tilmeldning til mig 29398939

11.4 kl. 13-14 Vil du være med til dør til dør arbejde ? Vi mødes ved Damhuskroen og omdeler materiale i Valbyområdet. Tilmeldning til mig på 29398939

24.2. 2015 Så fik vi de to Amager lokalafdelinger sammenlagt til en. Det er for mig klart det rette. Vi får et stærkere hold.Tak til alle der har været med i processen for at få det til at lykkedes.

7.2 2015. Vi tog en omdeling på Amager.

5.2 2015 Vi tog en omdeling på Amager

3.2.2015 Møde hos LLO, hvor der blev debatteret boligpolitik, tilskud, ligebehandling af ejere og lejere mv. Tak for indbydelsen - spændende aften.

8.2 Kampagnegruppen holdt møde

12.1. 2015. Cepos afholdt temadag om økonomiske sammenhænge og redskaber, hvor jeg deltog. Meget spændende.

I weekenden den 13-14 september deltog jeg i uddannelse for folketingskandidater. Da det var nyt for mig fik jeg mange spændende nye vinkler med hjem. Tak for partiet for et godt kursus.

 
I weekenden den 27-28 september deltog jeg i partiets kongres, hvor der blandt andet blev behandlet politiske oplæg, som jeg har haft glæden af at medvirke til udarbejde i København Konservative Vælgerforening. Vi glædede os over at få vedtaget vores oplæg. Jeg ser frem til at se hvad folketingsgrupen får ud af dem.


Den 21 oktober var Søren Pape på besøg i Københavns vælgerforening. Han redegjorde for sine visioner for partiet og der var en god debat om politiske emner og hvordan vi øger opbakningen til den konservative politik. Tak til Søren.

Den 4 november præsenterede Bent Christensen sine nye bog, "Lean" som omhandler mulighederne med at arbejde med Lean i den offentlige sektor. Det skete hos Cepos, hvor der blev vist flere eksempler fra Akasiegården, Bakkegårdsskolen mfl. på hvordan det kan lykkes ledelsen at opnå effektiviseringer enten i form af bedre kvalitet, medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed eller økonomi - uden at det koster andet end en ny ledelsestilgang.  De tanker vil der være brug for fremover, da vi ikke kommer udenom at den offentlige sektor ikke fortsat kan sluge mere og mere af BNP. Tak til Bent.

Den 8 inviterede KU, men jeg blev desværre forhindret.

Den 8 november deltog jeg nemlig i en høring om Bo Smith udvalget arbejde. De ser på relationen mellem politikkere og embedsmændene. Departmentscheferne,Christian Kettel, Ulrik Vetergaard og Peter Stensgaard og højesteretsdommer Jens Peter Christensen udgjorde sammen med Prof. Jørgen Grønnegaard og Mads Rørvig fra Venstre og Per Clausen fra Enhedslisten programmet, som blev styret af Michael Kristiansen. Det var en meget interessant debat, som gjorde op med en vrangforestillinger om ministeriernes opgaver og roller og som for mig tydeligt viste, at vi har et kompetent embedsværk - og vi skal passe på ikke at tro - at fejl kan udgås uanset hvor store anstrengelser der gøres.  Det viste også at vi ser på organisationer som stresses af det stadig øgede tempo på sagerne - hvilket naturligt nok går ud over tiden til at tænke sig om. Måske skulle vi fra politisk side selv medvirke til at alle sager ikke skal have et svar på 0,0, men at det rent faktisk er ok at sige, at man først har en holdning, når man har orden i fakta. Bare en tanke.... Tak til indlægsholderne - det var timerne værd !

Den 17 november deltog jeg i første møde i et forsøg på at fange unge på begyndende galt spor ved at koble en "mentor" på dem og familien i 5-6 klasse. Tanken er at gribe dem i opløbet ved at give dem en relation, som har klare værdier, holdninger og forventninger til dem, hvis familien ikke selv kan løfte det. Det tror jeg kan være en model for at undgå de helt unge løber skævt ind i livet, og derfor har jeg meldt mig som deltager.

Den 18 november var jeg til møde med de to lokale vælgerforeninger på Amager sammen med Helle Bonnesen. Godt at se at der er vilje til at gøre en indsats. Tak til værtinden.

Den 27 november var jeg på besøg hos AP Møller Mærsk med min VL gruppe (PIL 24), hvor vi hørte om deres syn på verdensøkonomien og hvilke tendenser de anså for de primære i forhold til deres forretningsområder, hvor væksten kan komme, hvor resession må forventes osv. Min konklusion på mødet og den efterfølgende dilaog er, at Danmark ud af krisen, så skal vi fra politisk side se i øjnene, at konkurrencen er international, - også mht at tiltrække og fastholde virksomheder og dermed arbejdspladser i Danmark. 

Den 3 december deltog jeg i et møde med Senior Erhverv der forklarede hvordan de brugte de midler, de får fra SATS puljerne. Jeg tror, at vi har behov for at se på hvordan vi bruger pengene. Mange bække små giver ingen effekt.

Den 10 december var der fotosession på Frederiksberg. Det lykkedes os vist at få nogle gode billeder i hus. Godt at stille op med fotogene mennesker, da motivet her jo ikke kan forbedres :-)

19 december holdt min kampagneleder, Christoffer Brandt og jeg et lille møde. Her skulle der igen gang i fotograferingen, men jeg lignede desværre Rudolf med den røde tud, da jeg havde slået næsen.

Den 8 januar mødes kampagneholdet hjemme hos mig, så er vi igang - nytårstalen og hvad der er fulgt i kølvandet fra S viser jo at valgkampen er i gang.

14. januar 2015 var der nytårskur på Rådhuset, hvor vores medlemmer af Borgerrepræsentationen også gav en status på arbejdet. Flot arbejde de præsterer !

17. januar afholdt Cepos et seminar for folketingskandidater, hvor jeg deltog. Det var spændende at høre nye ideer og perspektiver. Danmark har mange muligheder også uden at vi skal fortsætte med at umyndiggøre borgerne og øge de offentlige udgifter. Temaerne var velfærdsøkonomien, skattesystemet, konkurrenceevnen, kommunalle og regionale forhold og produktivitet i off. sektor. Kig ind på Cepos hjemme side www.cepos.dk og læs mere om hvordan de ser mulighederne. Her er mange relevante emner for valgkampen, der kommer.

Den 18 april 2015 har jeg arrangeret besøg på Julemærkehjemmet ved Frederikssund. Alle er velkomne, se mere i nyhedsmailen fra Københavns vælgerforening eller her på siden. Der vil være lejlighed til at møde børnene, høre om deres hverdag, tale med direktør Søren Ravn Jensen og se hjemmet og høre om indsatsen for at give ungerne en ny start. Jeg glæder mig til at se jer.

 
 

Kontakt

sorenmichaelpihl.dk

45 29398939

© 2014 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode