Velkommen 

Her kan du læse om min person og følge med i mit politiske arbejde for det Det konservative Folkeparti.

Her kan du se hvilke emner, jeg beskæftiger mig med både professionelt og politisk. Jeg håber, du får et indtryk af mine holdininger, person og baggrund og om jeg er en relevant forretningspartner eller politisk repræsentant for dig.


På disse tre links kan du se

- mine politiske fokusområder

https://www.youtube.com/watch?v=S-9WGGrkIfo

- min mærkesag

https://www.youtube.com/watch?v=Mp59yE4Teto

- og den helt kort version af - hvem er jeg

https://www.youtube.com/watch?v=vxOD0hWEVso.

30.5 2015 Cykellygter eller voldtægt ?

En ung pige er blevet slået ned og voldtaget i Fælledparken, mens hun var på vej hjem på cykel. Flere unge piger blev voldtaget under Pinsens karnevaller rundt i landet. Hvorfor kan de ikke færdes i sikkerhed ? Hvor ervores politi, som skal passe på os ?

Politiet har lige bekendtgjort, at de har 400.000 overarbejdstimer, der skal afvikles. Det er mere end 200 mand, der skal tages
ud af styrken i et helt år.  Alligevel har de tid til at kaste kræfter efter folk på racercykler, som af og til ikke har ringeklokke på. Der er også tid til at nærstudere proptrækkere for at finde ud af de falder ind under våbenloven. Men der er åbenbart ikke tid til indbrudsefterforskning, da 9 ud af 10 indbrud ikke opklares. Ej heller til at sørge for at stoppe tyverierne i butikkerne, hvor mange butiksindehaverne har opgivet at anmelde tyverierne, så der er reelt frit spil.

Den prioritering støder mig.Jeg ønsker et politi,der kan være foran forbryderne, så borgerne kan færdes trygt og have deres ting i fred. Og jeg vil have et politi, som prioriterer efter forbrydelsernes alvor og som evner at bruge sit personale fornuftigt.

Derfor vil jeg arbejde for, at der ansættes civilt personale til at varetage hastighedsovervågning og lignende, så vor politifolk kan bruge deres kræfter på at stoppe dem, som er farlige for andre og for samfundet. Det kan man finde ud af i Sverige. Og så kan det jo også være at pigerne kan cykle hjem i sikkerhed.   

4.5 2015. Hvem skal redde dansk landbrug ?

Igen er det igen nødvendigt at bruge skatteborgernes penge på  landbruget. Denne gang "kun" ca. 500 mio. kr. Resten skal komme fra pensionskasser med flere. Nu understøtter skatteborgerne landbruget i størrelsesorden 8 mia. kr. - hvert eneste år.  Logikken er gal. Hvis profitten i gode år er et individuelt anliggende, så er tabene i de magre år vel også. Og havde man forestillet sig at pensionkasserne skal foretage dårlige investeringer i en bestemt sektor ? Det kan opsparerne ikke være tjent med.

Det hele er ret unikt for den branche, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de mange offentlige tilskud ikke har flyttet fokus fra virksomhedsdrift til tilskudsoptimering.  Set i lyset af at landbruget omsætter i størrelsesordenen +
60 mia. kr. om året, så burde det være muligt at drive forretning uden at sende en regning til samfundet. Det er da også klart min opfattelse, at de fleste landmænd afvejer sine risici. Men nogle synes nærmest at være jubeloptimister og køber op, gerne dyrt, og låner pengene på betingelser, der kræver held med valutaspekulation og gearinger for at være rentable.

Og der er som bekendt forskel på held og dygtighed. Så helt ærligt, er det ikke deres eget problem, hvis det går galt ?

Skal vi ikke stille de samme krav til professionel virksomhedsledelse og til robustheden i kapitalstrukturerne her, som hos alle andre. Det mener jeg.

Det har også vist sig at kunne lade sig gøre i andre lande - primært udenfor EU's tilskudscirkus.  Politikkernes opgave er at sørge for, at det er let og enkelt at drive virksomhed, og at lovgivningen og skatter ikke underminerer de enkelte branchers konkurrenceevne. Her er nok et par forbedringspunkter, så lad os få fat om dem i stedet for bevidstløst at sende gode penge efter dårlige.

Nye arbejdspladser - en kompleks udfordring

I uge 10 var jeg på besøg i Londons iværksættermiljø, både hos de nye start ups og hos de meget veletablerede, f.eks London Stock Exhange. Det er tydeligt, at England og englænderne er opsatte på at skabe nye arbejdspladser, og at der gøres meget både fra privates side, fra eksisterende virksomheder og fra politisk hold for at skabe et erhvervsklima, der kan sikre fremtiden. Mange lighedspunkter med Danmark, men også mange nye vinkler, som vi kan lære af.

Seneste indlæg: Om McKinsey rapporten og den desværre negative tilgang til at få åbnet debatten om hele tiden at søge at blive dygtigere. Min holdning er, at v i bliver nødt til at tænke nyt og være åbne overfor forandringer, hvis vi skal opretholde det offentlige serviceniveau. Det kræver alle spiller med på at forandre til det bedre. Læs mere under: Indlæg.

Interesse for at være med ? Har du lyst til at deltage i arbejdet eller støtte det med tid, materialer eller penge, så kontakt mig. Du er hjertelig velkommen !

Interesse for dialog: Du kan også booke mig til et møde i f.eks. jeres forening, på arbejdspladsen, hvis I har et emne I ønsker vendt eller gerne vil høre mere om konservativ politik. Jeg stiller altid gerne op. Ring eller send en mail under kontakt.

mvh

Søren-Michael PihlDebat - det synes jeg - hvad synes du ?

17.3.02015

Nationalbankens direktør, Lars Rohde, går med tanker om at det skal være forbudt i Danmark at optage i afdragsfri lån i fast ejendom. Bekymringen går på, at danskerne åbenbart ikke efter hans mening kan forvalte deres privat økonomi fornuftigt, og derfor skal staten - også - blande sig i det.

Tak for tilliden, siger jeg. Men som konservativ mener jeg ikke, at staten skal bestemme, hvordan og hvornår jeg nedbringer min gæld, uanset hvad der stilles som sikkerhed for den. Det må være et forhold mellem mig og
långiver. Og jeg mener heller ikke, at staten skal bestemme, hvordan jeg vælger at bruge mine penge, uanset om jeg vil spare dem op, nedbringe min gæld, investere eller forbruge.

I lyset af at de offentlige kasser allerede opsuger og disponerer over 1.000 mia. kr., så synes jeg ærligt talt, at man bør vise borgerne den tillid, at vi selv kan tage ansvaret for de stumper, der er tilbage. Lad os beholde friheden til at beslutte, hvor mange mursten vi hver i sær har behov for at eje.

Det danske realkreditsystem har vist sin styrke gennem årtider,fordi sikkerheden har været i realværdier, ikke fordi lånene har haft en bestemt afdragsprofil. Med de afdragsfri lån blev der åbnet nye muligheder, som har været med til at frigøre penge til investeringer og forbrug. Det har Danmark haft brug for. Derfor skal vi ikke have mere formynderi, men sørge for at realkreditsystemet fortsat udvikles, så det kan være med til at understøtte en levende og moderne økonomi.

23.2.2015

Den amerikanske ambassadør i Danmark udtaler, at vi skal passe på at sætte lighedstegn mellem religion og terror. Ikke mindst lige nu hvor alle er ved at falde over hinanden for at vise handlekraft for at undgå gentagelser af forbrydelserne på Østerbro og i Krystalgade. Dansk Folkeparti udtaler, at de ved ikke "hvor manden har hovedet". Jeg må ærligt indrømme, at jeg ved ikke, hvor DF har hovedet.

Min holdning er at ambassadøren har ret. Der begås forbrydelser hver eneste dag af folk med alle typer baggrund og religion og mange af dem handler om overgreb på anderledes tænkende. Vi skal bedømme hinanden på handlingerne, ikke om vi tror på den ene eller den anden gud eller slet ingen.Kontakt

sorenmichaelpihl.dk

45 29398939

© 2014 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode